Tietosuojaseloste 30.7.2023

Rekisterinpitäjä Aarteela, 3259460-8, info@aarteela.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän vällinen asiakassuhde. Kerättyjä henkilötietoja käytetään yksilöimään käyttäjä sivustolla mm. verkkokaupan asiakkuutta varten. Lisäksi palvelu voi lähettää tiedotteita asiakkailleen.

Kerätyt tiedot 

Rekisteröityneistä ja tilauksen tehneistä asiakkaista keräämme seuraavia tietoja: 
Etu- ja sukunimi 
Sähköpostiosoite 
Osoite  
Puhelinnumero 
Tilaus- toimitushistoria, asiakaskommunikaatio ja käyttäytyminen sivustolla.
Asiakkaan antamat lisätiedot  
Markkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot 
Yritysasiakkaiden vastaavat tiedot, sekä y-tunnus.

Näiden lisäksi keräämme verkkosivuston ja verkkokaupan vierailijoista teknisiä tietoja, joita saatetaan pitää henkilötietoina. Näitä tietoja ovat esimerkiksi:

  • käyttäjän IP-osoite
  • selaintyyppi
  • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut
  • ostoskorin sisältö

Evästeet

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen. Käytämme verkkosivuillamme evästetiedostoja ensisijaisesti parantaaksemme sivuston käyttökokemusta ja toiminnallisuutta sekä arvioidaksemme, miten sivuilla olevaa sisältöä käytetään.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään. Tiedonkeruu tapahtuu tilausta tehdessä sekä sivustolle tai verkkokauppaan rekisteröityessä. Lisäksi kerätään tietoa ostetuista tuotteista, kirjoitetuista kommenteista ja palvelussa käyttäytymisestä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Voimme luovuttaa joitakin tietoja kolmansille osapuolille esimerkiksi toimituksen takaamiseksi.

Kullekin taholle lähetetään vain palvelun toteutumisen kannalta välttämätön tieto eikä näillä palveluntarjoajilla ole oikeutta käyttää tietojasi muuhun kuin palvelun toteuttamiseen. Kaikki tiedonsiirto tapahtuu salattujen yhteyksien kautta.

Henkilötietojen suojaus

Sivuston palvelin on suojattu ja henkilötiedot on tallennettu salattuun tietokantaan. Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan henkilöt joiden osalta se on perusteltua työtehtävien hoitamiseksi.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan, kun käyttäjätili on rekisteröity palveluun. Jos käyttäjä poistaa tilinsä, anonymisoidaan kerätyt tiedot niin, että kaikki yksilöivät tunnistetiedot, kuten nimet, osoitteet ja puhelinnumerot poistetaan.

Profilointi

Tietoa aiemmin ostetuista tuotteista tai sivustolla/palvelussa käyttäytymisestä voidaan käyttää lähteenä, kun käyttäjälle tarjotaan lisäpalveluja.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Hänellä on myös oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • pyytää, että häntä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot korjataan ja/tai täydennetään.
  • pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista tai näiden käsittelyn rajoittamista.
  • milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä markkinointia varten.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteeseen info@aarteela.fi