Luomuteen valitseminen tavallisen teen sijaan on viisas ja vastuullinen päätös useista syistä.

Ensinnäkin, luomutee tarjoaa terveysetuja vähentämällä altistumista haitallisille kemikaaleille. Luomutuotteissa on vähemmän haitta-aineita, torjunta-aineita sekä suoja-aineita, kuten fenolisia yhdisteitä. (Vigar ym. 2019) Tämä ei kuitenkaan ole tärkein syy, sillä tutkimusten mukaan, vaikka eroja luomun hyväksi onkin, ne ovat hyvin pieniä.

Toiseksi, ja ehkä mielestämme tärkeimpänä, luomuviljely edistää biodiversiteetin säilyttämistä. Kahvi, tee, kaakao ja mausteet muodostavat merkittävimmän ruoka-aineryhmän pohjoismaalaisten ruokavaliossa, kun tarkastellaan ruoka-aineiden vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen (WWF 2020). Suurimman vaikutuksen luonnon monimuotoisuuden puolesta voisi tehdä jättämällä nämä kokonaan pois. Koska kuitenkin rakastamme teetä, valitsemme teen, joka on luonnon monimuotoisuuden kannalta paras vaihtoehto. Tutkimusten mukaan luomuviljely edistää muun muassa ilmastonmuutoksen hillintää ja luonnon monimuotoisuutta sekä varmistaa ruoan ja puhtaan veden riittävyyttä maailmassa. (esim. proluomu.fi)

Lisäksi, luomuteen viljelyyn liittyy tiukat säännöt ja standardit, jotka varmistavat tuotteiden laadun. Euroopan unionissa kaikkien luomutuotteita viljelevien, valmistavien, markkinoivien ja pakkaavien tahojen tulee kuulua luomuvalvonnan piiriin. Suomessa luomuvalvonnasta vastaa ruokavirasto. Aarteelan kaikki teet ovat luomusertifioituja. Meidän ja kaikkien muidenkin luomutuotteita Euroopan unionissa myyvien liikkeiden luomusertifikaatteja pääset tarkastelemaan Traces-järjestelmän hakupalvelusta.

Lähteet:

Vigar ym. A Systematic Review of Organic Versus Conventional Food Consumption: Is There a Measurable Benefit on Human Health? Nutrients 2019

Bending the curve: The restorative power of planet-based diets. WWF 2020

https://proluomu.fi/wp-content/uploads/2019/10/osa-ratkaisua-raportti.pdf